o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

Baza paliwowa

Araks / Strona główna / Oferta / Programowanie /

System zarządzania stanami magazynowymi w bazie paliwowej.

Zadaniem systemu jest wspomaganie pracy bazy paliw płynnych, wspomaganie procedur przyjmowania i wydawania paliw, rejestracje oraz wystawianie dokumentów; tworzenie raportów i zestawień okresowych z wystawionych dokumentów oraz stanów magazynu; wspomaganie okresowych inwentaryzacji i spisów stanu. System jest przystosowany do rozliczeń z uwzględnieniem przeliczania na standardową temperaturę 15°C.

System charakteryzuje się dużą łatwością obsługi. Komunikacja z użytkownikiem prowadzona jest za pomocą menu oraz przycisków paska narzędzi, które pozwalają nawet początkującym użytkownikom w krótkim czasie w pełni wykorzystać wszystkie możliwości systemu.

Cechy systemu:

 • Prowadzenie rozliczeń - przeliczanie z kompensacji objętości dla temperatury 15°C
 • Zarządzanie wieloma rodzajami paliw
 • Wystawianie dokumentów przyjęcia paliw (raporty wlewu, dowody składowe)
 • Wystawianie dokumentów rozchodu, wydania paliw (dyspozycja wydania, dowód wydania)
 • Rejestracja oraz wystawianie do dowodów wydania świadectw jakości
 • Tworzenie i drukowanie protokołów przyjęcia, z automatycznym rozliczeniem braków
 • Tworzenie i drukowanie dziennych zestawień rozchodów z podziałem na kategorie odbiorców
 • Tworzenie i drukowanie dokumentów inwentaryzacyjnych (spis stanu z natury)
 • Zestawienia obrotów magazynowych za wybrany okres
 • Zarządzanie bazą klientów - dostawców i odbiorców
 • Zarządzanie użytkownikami systemu: logowanie użytkowników, personalizacja uprawnień
 • Możliwości pracy: jedno stanowiskowa, oraz wielostanowiskowa (sieci lan), rozproszona - centrala i odległe odziały (van, wan - internet)
 • W przypadku pracy sieciowej - automatyczne uaktualnianie stanu systemu na poszczególnych stanowiskach (biuro, kasa, magazyn)

System składa się z kilku zintegrowanych modułów:

Baza towarowa:

cpn1.pngModuł będący kartoteką produktów będących w obrocie i przechowywanych w magazynach. Do każdego z parametrów przypisane są jego parametry takie jak nazwa, symbol, norma, świadectwo jakości, gęstość. Wyświetlony jest również stan w magazynie, oraz wielkość obrotu danym paliwem.

Moduł klientów:

cpn1m.pngModuł będący kartoteką kontrahentów. Jest to zbiór wszystkich klientów wraz z danymi identyfikacyjnymi oraz tele-adresowymi. Klienci mogą być przypisani do wielu kategorii, definiowanych przez użytkownika aplikacji.

Dokumenty przychodu:

cpn2m.pngModuł wspomagający przyjmowanie paliw do bazy paliwowej. Umożliwia rejestrowanie dokumentów nalewu, danych cystern, kierowców, ilości i warunki (temperatura i gęstość) przyjmowania paliwa. Moduł pozwala na wydruk dokumentów składowych.

Dokumenty rozchodu:

cpn2m.pngModuł wspomagający wydawanie paliw z bazy paliwowej. Umożliwia rejestrację asygnat, danych cystern, kierowców, przewodników, odbiorców, zleceniodawców. Moduł drukuje decyzje wydania oraz dowody wydania ze świadectwami jakości

Raporty:

cpn1m.pngModuł pozwalający drukować raporty przyjęcia oraz wydawania paliw, raporty stanu magazynów w zadanym okresie.

Moduły mogą być modyfikowane na życzenie klienta.

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij